LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2018

Nhà trường đã ban hành Lịch công tác tháng 8 năm 2018 

Chú ý: Lịch công tác này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn trong từng thời điểm cụ thể.   

Xem chi tiết tại đây.

Bài tin liên quan