KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2018 của UBND Tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ công văn số 781/SGD&ĐT-VP ngày 21/08/2018 Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc hướng dẫn công tác chuẩn bị các điều kiện và khai giảng năm học mới 2018-2019. Trường THPT Bán công Lục Ngạn xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2018 - 2019 như sau:

Chi tiết xem văn bản đính kèm

Bài tin liên quan