Thông báo về trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội Facebook của Trường THPT bán công Lục Ngạn

Nhằm khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, Trường THPT bán công Lục Ngạn  đã duy trì hoạt động của các kênh thông tin điện tử như sau:

  1. Cổng thông tin điện tử chính thức của nhà trường: www.thptbanconglucngan.edu.vn

  2. Trang mạng xã hội Facebook của nhà trường: Trường THPT Lục Ngạn bán công Lục Ngạn, tại địa chỉ: https://www.facebook.com/thptbclucngancó hình đại diện là logo chính thức của nhà trường.

Nhà trường thông báo để nhân dân, các bậc PHHS, CBGV và học sinh toàn trường biết và khai thác, sử dụng có hiệu quả.

Theo BGH

Bài tin liên quan