Thông tin chi tiết:
Ngô Thị Xuân
Tổ trưởng Tổ HC Ngô Thị Xuân
Ngày tháng năm sinh 15/03/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Cử nhân GDCD
Thuộc về bộ phận Hành chính
Địa chỉ
Điện thoại 01647693150
Email
Mạng xã hội