Thông tin chi tiết:
Đường Xuân Bách
Phó Bí thư Đoàn Đường Xuân Bách
Ngày tháng năm sinh 21/03/1988
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Cử nhân giáo dục công dân
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 01689997591
Email
Mạng xã hội