Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Hoa
Tổ trưởng Tổ XH Phạm Thị Hoa
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Cử nhân Địa Lý
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội