Thông tin chi tiết:
Trần Văn Anh
Phó Hiệu trưởng Trần Văn Anh
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sĩ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0912266496
Email tvanh.bclucngan@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội