Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đăng Tấn
Hiệu trưởng Nguyễn Đăng Tấn
Ngày tháng năm sinh 14/07/1974
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Thạc sĩ QLGD
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ Tân Hoa, Lục Ngan, Bắc Giang.
Điện thoại 0986278279 - 02043 508 313
Email ndtan.bclucngan@bacgiang.edu.vn
Mạng xã hội